Om SR

Svenska runor

En webbplats som kommer att växa.

Detta är fortsättningen på sidan Östergötlands Runstenar som jag jobbade med från 2007 och fram till idag (2017). Nu har jag bestämmt mig för att stänga ner den sidan vart eftersom och istället satsa på att göra en sida om runor i Sverige.


Tanken med denna sida är att dokumentera runor runt om i landet. Det handlar om mer än bara runstenar. Hur bra jag kommer att lyckas återstår att se men jag är säker på att Östergötland och Södermanland kommer att bli dokumenterade

Det finns ungefär 3000 runinskrifter i Sverige. Man beräknar att ca 1200 finns i Uppland. 400 i Södermanland, ungefär 300 i Östergötland.

De allra flesta runstenar är resta i brytningstiden mellan hedendom och kristendom. Varför det sker vid just denna tid är inte klarlagt. Man kan även se att de flesta stenarna på ett eller annat sätt markerar ägande. Det vill säga att runstenen är rest vid en ägande gräns. Nu kan man lägga till att de svenska landskapen möjligen tog efter Danmark där resandet av runstenar redan pågick.

Legenden om runorna

Ingen vet med säkerhet var runorna kommer ifrån eller när det uppstod. Man kan se i de källor man har och datera de runor som man har hittat. Det man kommer fram till är att runorna är från ungefär 100 efter kristus.


Den källa som skriver om hur runorna kommer till asagudrna är Eddan från 1200-talet. I Eddan kan man läsa följande:


Jag vet att jag hängde

i vindomsusat träd

nio nätter i rad,

stungen med spjut,

spetsad åt Oden,

åt mig själv,

i det träd

varom ingen vet

av vad rot det runnit upp


Ej bröd man mig bjöd,

ej bragtes mig hornsdryck.

Jag spannade spejande ned.

Gömda runor

ropade jag framtog,

föll så från höjden hän.


Man vet även att människorna ansåg att runorna kom från gudarna, det finns belägg för det på en del runstenar. T.ex. från Nolebysgenen i Västergötland där man kan läsa:


Runorna ristande jag,

de från gudarna stammande.


Trots att man inte har något vetskap om hur runorna kom till så kan man genom mängden äldre runor i Danmark anta att de kom dit först och sedan spreds vidare i Norden.


By James and Rita

We love this vacation more than anything. We sure will come back