U 779

U 779 - Svinnegarns kyrka


Runsten med inskrift från 1000-talet e.Kr.


"Järund reste dessa stenar eder jarl sin son. Gud hjälpe hans ande".


Runstenen har troligen ståt vid Brunna i Vårfru-kyrka sn, där det står en runsten med liknande inskrift.