U 53 Gamla Stan

U 53  - Gamala stan


Denna runsen finns inmurad i vägen på huset i korsningen Prästgatan och Kåkbrinken. Mängder av turister passerar här så även jag utan att lägga märken till den. Men så noterade jag att det var något som inte riktigt tillhörde fasaden.


”Torsten och Frögunn de [läto resa] stenen efter…, sin son.”


"Runstenen går stilistiskt att datera till 1070-1100 och är tyvärr något skadad men stora delar av inskriften går fortfarande att läsa. Johannes Bureus skrev om stenen redan på 1600-talet men eftersom huset har en medeltida källare är det rimligt att stenen murats in långt tidigare. 1937 togs stenen ut och rengjordes och sattes åter in på ett sätt så att den fick ett bättre skydd och blev lättare åtkomlig".


Källa K-blogg där du kan läsa mer om denna spännande runsten.