U 225 Bällsta
runsten u225
runsten u 226

U 225  - Bällsta, Arkils tingplats


Runsten. Granit.


Tillhör stilgrupp rak som dateras till ca 980-1015 e Kr. Korsmärkt.


Utgör ett monument tillsammans med U 226. Utförd av samme ristare som signerat denna, Gunnar.


Ulvkel och Arnkel och Gye de gjorde här tingsplats... Ej skall en större minnesvård finnas än den Ulvs söner gjorde efter (honom), raska svenner, åt sin fader.


U 226 - Bällsta, Arkils tingsplats


Runsten. Granit. Utgör ett monument tillsammans med U 225.

Tillhör stilgrupp Pr1 som dateras till ca 1010-1050 e Kr. Ej korsmärkt.

Signerad av runristaren Gunnar.


De reste stenar, och gjorde staven (?), också den höga, till hederstecken. Även Gyrid älskade maken. Därför i tårar ska talas om honom. Gunnar högg stenen.