U 214 Vallentuna kyrka

U 214  - Vallentuna kyrka


Runsten. Röd sandsten. Korsmärkt.

Tillhör stilgrupp rak men dateringen är osäker.


...och Ingeborg efter sin make. Han drunknade på Holms hav. Hans knarr gick i kvav, endast tre kommo av.


Inskriften börjar på en förlorad, men tidigare avritad sten, U215: Ragnhild (?) och Ulvhild lät resa stenen efter sin fader och broder.


Det äldsta exemplet på slutrim i den svenska litteraturen.


I kyrkans tornrum.


U 221 - Vallentuna kyrka


...efter sigfast....


Fragment som utgör runstenens fotända.


U212 - Vallentuna kyrka


Runsten, grå granit. Ristad på två sidor.

Antas vara ristad av runmästaren Fot.

Sid A: Tillhör stilgrupp Pr2 som dateras till ca 1020-1050 e Kr. Korsmärkt.

Sid B: Tillhör stilgrupp Pr2/Pr3 som dateras till 1020-1080 e Kr. Korsmärkt.


Sida A: Jarlabanke lät resa denna sten efter sig, medan han levde. Han ägde ensam hela Täby. Gud hjälpe hans själ.

Sida B: Jarlabanke lät resa denna sten efter sig, medan han levde. Och han gjorde denna tingsplats, och ensam ägde han hela detta hundare.


Saknade delar av inskriften har kunnat rekonstrueras med hjälp av snarlika texter på andra stenar. Inskriften på B-sidan antas ha tillkommit senare än den på A-sidan. Detta är det äldsta belägget för ortnamnet Täby.