u 164 Jarlabankens bro
Runsten Jarlabankens bro

U 164 + 165 Jarlabankens bro


U164. Runsten, ljus granit. Den västra av de två stenarna vid norra änden av Jarlabankes bro.

Tillhör stilgrupp Pr2-Pr3 som dateras till ca 1020-1080 e Kr. Korsmärkt.

Den antas vara ristad av runmästaren Fot och är parsten till U165.


Inskrift, översatt till nusvenska:


Jarlabanke lät resa dessa stenar efter sig, medan han levde, och han gjorde denna bro för sin själ och ensam ägde han hela Täby. Gud hjälpe hans själ.


Lär mer på Runrikets hemsida.

U165. Runsten, rödaktig granit. Den östra av de två stenarna vid norra änden av Jarlabankes bro. Stenen har varit slagen i två delar och sedan lagats men en bit på högra sidan saknas.

Tillhör stilgrupp Pr2 som dateras till 1020-1050 e Kr. Korsmärkt.

Den antas vara ristad av runmästaren Fot och är parsten till U164.


Inskrift, översatt till nusvenska:

Jarlabanke lät resa dessa stenar efter sig, medan han levde, och han gjorde denna bro för sin själ...ägde hela Täby.


Lär mer på Runrikets hemsida.