U 133 Täby kyrka
Runsten Täby kyrka
Runsten Täby kyrka

U 133  - Täby kyrka


Runsten med inskrift från 1000-talet e. kr.


GUDLÖG lät (resa stenarna efter Holme)

sin son och efter sig själv

Han dog i Langbardland


Stenen har ursprungligen stått vid Fittja, men blivit sönderslagen och inmurad i kyrkans vapenhus. Stenens över del sitter i den västar yttermuren, dess nedre sel upp och nedvänd i den södra muren. 


Läs mer på Runrikets hemsida.