Sö204

SÖ 204  - Överselö kyrka


"Här skall stå sten ... (reste) uarfaitr efter sin farbroder."På teckningarna från 1600-talet ser man att stenytan redan då var ordentligt skadad. Därför är läsningen osäker vid framför allt namnet uarfaitr.


Stenen finns avbildad i Bautil* men sen verkar det som om runstenen försvann, 1936 upptäckte man stenen igen som du fanns inmurad i kyrkovägen. Då stenen vara allt för skör för att tas loss lät man den sitta kvar i vägen och gjorde det möljligt för oss att se den.


*(Bautil är ett svenskt runologiskt verk av prästen och fornforskaren Johan Göransson utgivet 1750)