Sö203

SÖ 203  - Östa haga


Inskrift från senare del 1000-talet e.kr.


”Björn och Gärdar läto resa denna sten efter sina bröder, Viking och Sigfast. Balle ristade.”


Denna runsten har anlitat en runristar och tanken var tydligen att dessa två bröders namna ska stå ihop med restarens. Detta fick som konsekvens att texten har blivit lite för kompremerad i början och runristaren måste öka avståndet mellan runorna i slutet i stället för bara i mitten. Det betyder att "Viking" kommer tidigt att även innan Balle ristar "Sigfast" måste det vara glest mellan runorna om broders namn skall korsa broders namn snarare än ristarens, samtidigt som ristarens namn skall stå tillsammans med de andra namnen inom rundjuret. Det går precis, men bara till priset av att risti hmnar utanför. (Källa Fornvännen 2017)