Sö200

SÖ 200  - Åsa gravfält


Inskrift från 1000-talet e.kr.


"Trotte och Rolev och Östen och Nase och Glägge, de reste denna sten efter Arnsten sin fader"


Denna anonyme runristare, som ristade denna här stenen uppvisar flera karaktäristiska drag och ytterligare tre runristningar på Selaön kan tillskrivas honom. Han påminner till en del om den kända runmästaren Balle och har måhända lärt av honom. Personnamnen i inskriften är med undantag av Östen ovanliga. Glägge och Arnsten förekommer över huvudtaget inte i någon annan runskrift. RAA