Sö 179 - Gripsholm

SÖ 179  - Gripsholmsstenen


Runstenen står utanför slottet på vägen mot ingången. Där står även runstenen Sö 178.


Detta är en Ingvarsstenarna. Men den är inte rest just efter Ingvar utan efter hans bror Harald som var

med på den överstigna resan österut.


Om det har funnit en runsten i anslutning till denna där Ingvar blev hedrad på är okänt idag. Det kan även vara så att modern Tola bara var mor åt Harald och att de var halvbröder. Det som talar för att de var halvbröder är att Mats G Larsson utgår från att andra runstenar anger att Invars moder heter Ingeborg. (se Sö 277).


Ristningen översatt

"Tola lät resa denna sten efter sin son Harald, Ingvars broder. /De foto manliges fjäran efter guld och österut gåva örnen föda. De dogo söderut i Särkland".


Upptäckt

Runstenen upptäcktes 1820 av slottsvaktmästaren på Gripholmsslott, då runstenen fick vara tröskelsten i Östra tornets källare. Det torn som kallas för Teatertornet. Det dröjde ända till 1930 innan man frilade stenen och kunde läsa hela ristningen. Stenen hade under sin tid som tröskel varit täckt med tjära som kan ha varit skyddande.

SÖ 178 - Gripsholm


Bredvid den mycket mer kända Runstenen SÖ 179 står denna Runsten. Även om den inte är lika känd så har den en del spännande detaljer.

 

"Stenen har några ovanliga namn, där det första torde vara Helgulfr, och är således en felristning. Samma namn går igen på några få stenar, däribland Närkes runsten Nä 31 i Lunger. Namnet Brune kan också kopplas till Närke, nämligen stenen i Glanshammars kyrka, Nä 26. Genast börjar de mer fantasifulla spekulationerna hos undertecknad... Se även Sö 196 för Öulv" (svenskarunstenar.net)


De båda runstenarna står framför slottet så det finns med andra ord en hel del att se här.