Sö 351

SÖ 351  - Överjärna kyrka


Runsten med inskrift från 1000-talet e kr.


"...reste denna sten efter Viger. siin fader....dräpte honom."


Stenen, som endast är delvis bevarad, stod tidigare i södra kyrkogårdsmuren. 1983 restes den på sin nuvarande plats invid kyrkan.


Källa: Skylt vid runsten.