Sö 302

SÖ 302  - Bergholm


Denna runsten står på gamla vägen mellan Salem och Södertälje i Salems socken-


Inristning

a:ustain • lit • raisa • stain • at • þurkirþi • sistur • sina • hilbiarn at • moþur • sina


Östen lät resa sten efter Torgärd, sin syster. Hallbjörn efter sin moder.


Runsten. Daterad till ca år 1070-1100. Ristad av Åsmund. Richard Dybeck hittade stenen 1865. Den är rest på samma plats som den hittades.


Bilden är inte den bästa, är fotad med en gamal iPhone 4.