Sö 280

SÖ 280  - Domkyrkan strängnäs


Inskrift från 1000-talet e.kr.


"...björn och Underlög, moder och son, läto hugga denna sten efter Ulrik och ... fader och son, och efter ... Underlögs son"


Stenen står på kyrkogården ca 50 meter söder om kyrkan. Den står upprätt, men det har egentligen varit meningen att den ska ligga ner, det kan man förstå eftersom den sakna fotända. Troligen har den legat över en tidig kristen grav, kanske från 1000-taletes senare del.