Sö 128 Lids Kyrka

SÖ 128 - Lids kyrka


Det finns väldigt många runstenar runtom i vårt land. Detta är en som jag hittade vid Lids Kyrka i Södermanland. Som kan skymtas på bilden så är det ännu en inmurad i kyrkogårdsmuren.


þoruþr : auk : stainbog : þaR : rasa : stan : at : modur : sina ·

stanfriþi

iak : kar : ak : kunu sina :


"Torun och Stenborg, de reste stenen efter sin moder Stenfrid.

Högg Kar efter sin Hustru"


Runstenen är troligen från början av 1000--talet