Jönåker

Jönåker


Karta

SÖ   - Jönåker


Runstenen står utanför kyrkogårdsmuren.


Runstenen hittades i augusti 1947 när man grävde ut för att göra en källare till prästgården. Under grävningsarbetet hittade men ett par bitar av en runsten som visade sig hänga ihop. Den sista delen av runstenen fanns ett par meter ifrån själva grävningsarbetet och hittades först en månad senare.


Den är nu rest nordväst om kyrkan och ca 2,3 meter är ovan jord medan ca 0,9 m finns under jord.


Ristningen är från 1000-talet och den sista delen av runristningen är av såkallde lönnrunor.


"Halvdan reste denna sten efter Ragnvald, din fader, och sin broder, dugande män"