Domkyrkan

Sö 277   - Domkyrkan Strängnäs


Här har jag fotat ett antal runstenar som finns vid Domkyrkan i Strängnäs. Dessa tre har man knutit till Ingvar den Vittfarne.


"(?) och Ingeborg lät re(sa) ---- blir icke någon av Ingvars mä(n ...)"


Nu ska man vara medveten om att eftersom ristningen är skadad finns det lite olika tolkningar av vad som ska stå. Det framgår inte vem stenen är rest efter.


Denna runsten sitter inmurad i kyrkans stenfot bredvid ingången till kyrkan, och ingår bland Invarsstenarna.Sö 279 - Domkyrkan Stängnäs


"E ... hugga stenen ... Emunds söner ... söderut i Särkland"


Denna räknas till en av Ingvarsstenarna. Den passar stilmässigt väl in i Invarsgruppen. Den har även speciella drag gemensamma med Sö 277 ovan. Främst gäller det de mycket kraftiga huggtänderna i rundjurets mun och den fortsättning av runslingan som vilar direkt på djurets upprullade svans. Båda inslagen är för övrigt mycket ovanliga i runstensmaterialet. Det bör påpekas att Sö 277 har mycket svaga eller helt bortfallena partier i hela området kring kopplet och djurhuvudet, vilket försvårar jämförelser med Sö 279.


Sö 281 - Domkyrkan Strängnäs


"... lät göra minnesmärket efter ... Ulvs broder. De ... österut ... med Ingvar i Särkland"


Även denna sten har ett rundjurshuvud med likanden huggtänder som Sö 279, men skiljer sig markant vad gäller ögats form och placering, teckningen av gapet och inte minst huggningen av runorna. Stenen innehåller inte heller någon antydan om samband med Emund eller hans ätt. En möjlig sådan finns dock i Sö 278 i samma kyrka om innehåller namnet på seraren, Gunnbjörn.