Skänninge

Svenska runor

Skänninge ett tidigt centrum.

Den lilla orten Skänninge ligger mitt ute på den bördiga Östgötaslätten.   Här har man hittat lämningar efter människor långt tillbaka i tiden.  Under vikingatiden restes  i bygden  ca 30 runstenar, vilket ska ställas i relation till att det finns ungefär 300 i hela Östergötland. Idag kan man se runstenar vid S:t Martins konvent  (S:t Ingrids Kloster) , vid Hospitalet och vid Vårfrukyrkan. Sannolikt var det de bördiga markerna som gjorde detta område så pass välbärgat att de rika kunde resa alla dessa runstenar.

Men det är inte bara runstenarna som är intressanta

även förekomsten av olika gravmonument i form av runristade gravhällar. Man har hittat ett 40-tal gravmonument från tiden för sveriges kristnande. Gravmonumenten skapades under en period då vikingatida stilideal var råddande. Drakar och ormar slingarar sig runt varandra medan den nya religionenen gör sig gällande genom kristna runstrofer som "Gud hjälpe hans själ". Både runor och själva bygden gör att det är värt ett besök i Skänninge.

Stad 1200-talet?

Skänninge anses vara en av de äldsta städerna i Östergötland. Man har säkrat bevis för staden genom omfattande arkeologiska utgrävnigar och man har dämed en teori om att staden var väl utvecklad redan under 1200-talet.


Den ligger i ett jordbrukslandskap och anses har varit en central plats för den ekonomiskt betydelsefulla västra delen av Östergötland. Platsen hade även ett centralt läge sett ur en kommunikationssynpunkt.


Här möttes flera viktiga vägar såsom eriksgatan, östra och västra Holavedsvägen. Genom staden sträcker sig även en vattenled i form av Skenaån.


Redan under yngre järnålder framträder Skänninge och dess närmaste omgivning som mycket betydelsefull genom förekomsten av ett stort antal runstenar. De motsvarar en fjärdedel av Östergötlands cirka 250 kända runstenar inom en mils radie från staden.

Eskilstunahällar


Vid två tidigmedeltida kyrkor i Skänninge: S:t Martin och Allhelgonakyrkan, har man hittat tidigkristna gravmonument i vikingatidstil, så kallade eskilstunahällar. Det är gravmonument som kopplas till den tidens absoluta samhällselit. Platsen var med andra ord en viktig ort långt innan den omtalas i de skriftliga källorna.


Källa: www.mjolby.se


By James and Rita

We love this vacation more than anything. We sure will come back