Tingstads kyrka

ÖG 156 - Tingstads kyrka


Översättning hämtad från boken Östergötlands Runsskrifter, Erik Brate 1911-1918.


Översatt: "Tola lät resa stenen efter Torlak sin son"


Höjden är 1,88 meter och bredden vid vinkelns spets nederst på stenen är 86 cm. Vid toppen 93 cm. Slingans bredd 8-14 cm. Ristningen är tydlig. Hittad, Peringskjöld anger Tingstad södra kyrkodörr som runstenens plats, så också Broocman. P A Säve säger "den ligga i kyrkodörrströskeln, övertöckt av sidostenar och med tjära"


Vid kyrkans reparation 1862 blev den den uttagen och rest mot en bergshäll i östra ändan av kyrkogården. Men är numera rest på ett ordentligt sätt.


Vägbeskrivning E22 mellan Norrköping och Söderköping. Om man kommer från Norrköping svänger man vänster vid Tingstadkorset, kör ett par hundra meter till kyrkan.


Se även bild på skylt. nedanÖG 157 - Tingstads kyrka


Översättning hämtad från boken Östergötlands Runsskrifter, Erik Brate 1911-1918.


Översatt: "Afrid gjorde denna bro efter Hemkel och Sibbe sina söner"


Denna runsten är en av tre som står utanför Tingstad kyrka. Tingstad ligger bredvid väg E22 mellan Norrköping och Söderköping.


Se även bild på skylt.

Ög 158 - Tingstads kyrka


Runsten, står tillsammans med Ög 156 och Ög 157.


Översatt: "Svarthövde denna sten efter Vigdjärv sin fader"


Se bild på skylt.