Ör 136 Rökstenen

ÖG 136 - Rökstenen


Rökstnen som är den mäktigast av dem alla. Med alla sina olika runtecken är man ännu idag inte helt säker på hur man ska tolka texten.


Det finns en mängd information om just denna sten, här nedan följer några förslag:


Ny tolkning av Rökstenen


Rikskvarieämbetet