Ög 221

ÖG 221 - Törnevalla, Reva gård


Utrag ur Erik Brate´s bok

P A Säve och C f Nordenskjöld funno stenens högra sida framskutande utom stenfoten å kyrktornets södra sida och påpekande, att stenen utan fara för tornet kunde uttagas, vilket skedde 1889, då den flyttades till Reva, som genom järnvägen skiljes från kyrkan, och restes i norra kanten av dess park, synlig från banan..


Ämnet är skovlig granit. Höjden är 2,46 m, bredden vid foten 1,7 m, tangerade högsta slinglinjen 50 cm. Slingans bredd är 12-16 cm. Ristningen är i det hela tydlig. Stenens vänstra hälft, som varit dold under tornet, har ljus färg, den högra är mörkt anlupen.


Inskriften börjar utan skiljetecken med namnet aytr, vars y har fullt tydlig prick. Den avlidenes namn har troligen varit tanska, på båda a är dock bistaven högst tvivelaktig; t är fullt tydlig, käsningen h i W. 63 är föranledd av naturliga fördjupningar vid stavens mitt; s är tydligt, k upptill skadat. I buta äro bistavarna på mitten av b skilda.


Inskiften är alltså följande:

aytr : rasti : stin : dasi : aftiR : tanska : fadur : sin : buta ; kudan