Ög 199

ÖG 199 - Sya kyrka


Översättning hämtad från Erik Brate, Östergötlands Runinskrifter, 1911-1918.

"Homsten reste [denna] sten efter Gisl, sin fader [god]"


utdrag ur Brate. "Ännu P. A. Säve 1861 säger runstenen stå vid kyrkan, nu är den rest mittför tingshuset utmed allmänna vägen. Ämnet är granit. Höjden är 2.63m, bredden vid foten 1,28 m. Slingans bredd är 22 cm. Vänstra långsidans ristning är hopplöst utplånad. Högra långsidans ristning är upptill bättre bibehållen och innehåller runorna..."


Den avritning som finns i Brates bok innehåller fler runor och jag skall vid tillfälle lägga in denna teckning här.