Ög 172

Skärkind gamal kyrka


Google maps

ÖG 172 - Skärkinds gamal kyrka


Översättning hämtad från boken Östergötlands Runsskrifter, Erik Brate 1911-1918.


Översatt: "Göt och Fastulf och Björn och Rosten de reste denna sten efter Stybbe sin fader god"


Stenen är ca 2,85 cm hög, och är en av två stenar på platsen. Den står nu på Skärkinds gamla kyrkogård. Det blir vägen från väg 210 inemot Skärkind.


Bakom Ög172 står Ög 171