Ög 155

ÖG 155 - Bjällbruna, Styrstads socken, Norrköping


Ingvarssten

Detta är en av de få Ingvarsstenarna som finns utanför Södermanland och uppland.


"Torfrid reste efter Asgöt och Göte sina söner denna sten Göte avled i Ingvars härskara"


Detta är den mest sydliga av alla de runstenar som restes till minne av de som dog under Ingvar den vittfarne, den ödestigna färden som skedde i mitten av 1000-talet.

Runstenen är känd sedan 1600-talet då det gjordes en teckning på den av Johan Hardorph mfl. Efter detta föll stenen till marken och blev liggande till den återupptäcktes och restes 1896. I och med att man reste stenen igen passade man även på att flytta den ungefär 100 meter.


Den ena av sönerna har dött i Ingvars här, det vill säga under Ingvar den vittfarnes vikingatåg österut till Särklad vid mitten av 1000-talet. enligt den isländska sagan skall trettio skepp ha lämnat Gårdrike, som var nordbornas namn på dt ryska riket, under ledning av den svenska kungaättlingen Ingvar. Ingvar själv och de flesta av hans män dog under vikingatåget. Endast islänningen Kättil skall ha återvänt till Sverige. i landskapen kring Mälaren, Uppland, Västermanland och Södermanland finns över tjugo runstenar som är resta över män som deltagit i denna expedition. Syltenstenen är den enda säkra inskriften söder om detta område. Ytterligare fem östgötska ristningar omnämner färder i österled, bland annat runstenen vid västra Stenby kyrka. denna inskrift är dock ett par hundra år äldre än Syltenstenen.


En annan Ingvars sten är Ög 145 som är ett fragment vid Dagsbergs kyrkogårdmur.