og8
Runsten Kälvesten

Kälvestenen


Bilder RAA


ÖG 8 - Kälvesten


Text och översättning från Riksantikvarieämbetet:


"Stygg(?) gjorde denna kummel (minnesmärke) efter Öjvind, sin son. Han föll österut med Ejvisl Viking ristade och Grimulv" 


Daterad till 980 - 1015 talet.


I Kälvesten-stenens inskrift får vi det äldsta runbelägget på att en vikingafärd i österled. Öjvind är den första säkert kända vikingahövding, som drog på handels- och krigsfärd till fjäran länder. Han skulle komma att följas av många andra. Det var under de tidiga resorna österut som även grunden till dåtidens Sverigies maktställning inom handeln lades. Namnet Öjvind var ganska vanligt under vikingatiden men namnet Ejvisl var inte lika vanligt. Just namnet Ejvisl förekommer endast på en runsten till i Svdrige och det är på Sparlösastenen i Västergötland. Kälvesten och Sparlösastenen är samtida. Det är extra intressant att det är två personen som har ristat denna sten, det tillhör ovanligheterna. 


Inskriften är ristad med sk kortkvistrunor. Samma typ av runrad har använts på den berämda Rökstenen.