Og32

Ög 32 - Å Kyrka


Å kyrka ligger ute på Vikbolandet utanför Norrköping. I området finns det mängder av runstenar. Vid samma plats som står öven Ög 31 och 33ÖG 32 - Å kyrka


Översättning hämtad från boken Östergötlands Runsskrifter, Erik Brate 1911-1918


Översatt:

"Sven (?) och Torbjörn och Sander de reste denna sten efter Torkel sin broder son till systern"


Ämne:

Stenen är av granit. Höjden är 2,04 meter hög. Den är 56 cm bred nedtill. Slingans bredd är 7 cm. Runstenen saknar kors.


Hittad:

Runstenen uppgives i Ranskan, "vara een i klockstple fundamentet" liggande i klockstapelns fundament.