Og31

Ög 31 - Å Kyrka


Å kyrka ligger ute på Vikbolandet utanför Norrköping. I området finns det mängder av runstenar. Vid samma plats som står öven Ög 32 och 33ÖG 31 - Å kyrka


Översättning hämtad från boken Östergötlands Runsskrifter, Erik Brate 1911-1918).


Översatt:

"[N.N reste denna sten] efter Särbjörn sin fader"


a [:] iftiR : saibiurn : f  (obs skall vara tre prickar i skiljetecken)

adur : sin :


Hittad:

Runstenen som P A Säve fann på översta plattan av skolhustrappan men som nu befinner sig på nya kyrkogården tillsammans med två andra stenar.


Ämne:

Stenen är av granit och består av en större bit som är 89 cm hög och 54 cm bred. Den mindre biten har en höjd på 82 cm och en bredd på 35 cm. Slingans bredd är 11-12 cm.


Utdrag ur boken av Erik Brate

Runstenen som P A Säve fann på översta plattan av skolhustrappen, men som nu befinner sig på nya kyrkogården, utgörs av en större bit som är 89 cm hög och 54 cm bred, en mindre bit vars höjd är 82 cm och bredd 35 cm. Ämnet är granit. Slingans bredd är 11 - 12 cm. Större delen av inskriften befinner sig på den mindre biten. Den första runan är a som säkerligen utgjort slutrunan i (din)a, P A Säve upptager därefter ett skiljetecken som nu är under jorden. I iftiR är övre kännestrecket till f borta. Det följande skiljetecknet utgörs liksom alla de övriga i denna skrift av tre prickar. Säve antager bara två.

I saibiurn är s vändruna och b har kännestrecket 1 cm skilda på mitten och från stavens ändar i fadur står 1 cm av vänstra kännestrecket i a på lilla strecket det övriga på det större.