og2
Runsen orlunda

ÖG 2 - Orlunda


Stenen omnämns av C F Nordenskjöld som anger att den låg i vapenhusets tröskel. Den var övertäckt av en annan sten. Han fann den  år 1861.


Gravhäll av kalksten. Delad i två delar, de ska idag vara placerade utanför kyrkan.


Ur Östergötlands runskrifter 1911-1918.

”C.F Nordenskjöld yttrar om stenens läge. Uti vanpenhusets tröskel ligger den 4,1 fot (1.2 m) lång och 2,4 fot (70 cm) bred runsten dels å främre sidan nött, dels å inre sidan den enda, som P. A. Säve fann 1861.

År 1894 fann jag de tre runstenarna som äro i behåll vid kyrkan, ligga i kyrkogårdens nordöstra hörn. Runstenen utgöres av en kalkhäll, som är slagen i två stycken, stycket A 82 cm långt och 75 cm brett med inskriftens början och slut, och stycke B 1 m långt och 78 cm brett. Runorna äro ristade längs stenens kanter och cirka 13 cm höga, stenens mittyta är fylld av slingor men sakna kors.”


< Ög 1 - Ög 8 - Ög 10 - Ög 11 - Ög 13 >