og1

ÖG 1 - Fivelstads kyrka


Runstenshäll.

Återfunnet fragment av gravhäll med rimstinsornameitik från Fivelstads kyrka, i Östergötland. Foto Lagergren

1969 (ATA).


Grave slab wilh runestone ornainentalion,

from Fivelstad Church, Östergötland, ög 1 Östergötland, Fivelstads kyrka


Ett ristat, något blankslitet kalkstensfragment (60 x 48 x 8 cm) med runstensornamentik men utan runor tillvaratogs på senhösten 1968 i Fivelstads kyrkas östra bogårdsmur

omedelbart N om den norra ingången till kyrkogården. Här låg fragmentet som täcksten ytterst i muren med ristningssidan vänd nedåt.

Den står nu rest utanför Fivelstads kyrka.


Se Runsten Ög 2 - Orlunda

Se Runsten Ög 8 - Kälvestenen