Og 11

Vårdberga Ög 11


Karta


Lär mer om stenen

Ög 11 - Vårdberga kyrka 


 "Östen reste denna sten efter Torer, sin fader"


Runstenen är inlagd i kyrkans tornmur.


Utrag ur Erik Brate´s bok Österötlands Runskrifter (1911-1918)

Runstenens plats angives i B. 833 vara "i klåckstapeln" i B 832 "på Kyrkogården" såsom ock Peringskiöld säger. Broocman (1760) säger, att runstenen "vid sidsta tornbyggnad blifwit fästad i tornmuren" alltså på sin nuvarande plats å södra yttre tornmuren omedelbart över tornets fot, där den är insatt i liggande ställning, så att nederkanten av stenen i västra ändan är 88 cm, i östra ungefär 54 cm från marken. Längen av stenen, så vitt den är synlig är 2,34 m, bredden vid foten 58 cm, vid toppens ytterslinga 34 cm. Ämnet är granit. Slingans bredd är 10 cm.


Fragment

De fotade fragmenten från runhällar finns inne i kyrkan. Dessa är har bara ornamentik.