Norrköping

ÖG 4 - Norrköping


Fotad 2008-03-29


Översättning hämtad från boken Östergötlands Runsskrifter, Erik Brate 1911-1918.


Översatt: "Vibern reste denna sten efter Solva, sin broder"


Hittad

Stenen som tydligen hittades flera gånger har två stycken beskrivningar. Den första är enligt Ransakning "Ej longt ifrån Bärga by, uti een ängh norrängen kallad"

Runstenen hittades vid en bäck på Ströbo äng. Där den låg på ett par stockar vid en liten bukt i bäcken. Runstenen restes sedan på bekostnad av grosshandlare Ringborg, men omkring år 1900 flyttades den till sin nuvarande plats mittemot runstenarna ög 47 och ög 48. (ög 47 och 48 är i så dåligt skick att de inte går att fota)


Vägbeskrivning

Stenen står på vägen från Norrköping ut mot Åby. Åk till ICA Maxi och fortsätt bara förbi och ett par hundra meter lägre fram där vägen smalnar av står tre stenar. Två av dem är i ganska dåligt tillstånd.


Se en äldre bild av denna runsten här:


ÖG 47 - Norrköping


Fotad 2008-03-29


Översättning från boken Östergötlands runinskrifter av Erik Brate, 1918


Översättning: "Torvida reste denna sten Äskil, sin fader, och Asbjörn, sin broder"


Runsten som är i mycket dåligt skick. Stenen flyttades omkring 1900 till parken vid Herrstaberg nära vars gräns den stod rest norrut från manbyggnaden. Vi omdragningen av E4:an norr om Norrköping flyttades stenarna och står nu Norr om Maxi huset. Samma plats som Ög 46 och 48

ÖG 48 - Norrköping


Fotad 2008-03-29


Runsten som är i mycket dåligt skick. Stenen har endast ett kort ristat. Erik Brate anser att det kan vara en ersättning till Ög 47 som saknar kors.


Står på samma plats som Ög 46 och 47.