Östergötland 1 -99

"Runor ristade jag,

de från gudarna stammade"


Nolebystenen i västergötland

Månadens

runor,

Hagby kyrka

Nyupptäckt

Den gamla sidan

Här är en länk till den gamla sidan med

Runstenar i Östergötland.

Riksantikvarieämbetets sida om runskrift.

Riksantikvarieämetets sida om hur man läser runor.

Riksantikvarieämbetets sida om nya fynd.