Ekeby kyrka
Runsten Ekeby kyrka

ÖG 67 - Ekeby kyrka


På kyrkogården finns en runsten som är rest efter en kvinna vilket var unikt i dåtidens samhälle. Endast 7% av alla nordens runstenar har rest efter kvinnor eller kvinnor och män tillsammans.


Stenen togs 1894 ur kyrkoväggen och placerades på kyrkogården.


"sirkir reste denna sten efter Karna"ÖG 69 - Ekeby kyrka


Fragment av runsten i grå granit. Står tillsammans med Ög 67 och Ög 70 på kyrkogården.

ÖG 70 - Ekeby kyrka


Bode … Toste och Toke, de bröderna (lät resa denna sten) efter Torgöt, sin fader


[b]uþ[i *] ur[þ]… t[(u)(s)]ti + auk × tuki + þiR (b)… — … eftR þu(r)ku[(t) …þu si]

ÖG 68 - Ekeby Kyrka


Foto: Hämtad från kmh.rra.se (länk i bilden)


Stenen är belägen inne i Ekeby kyrka vid ingången.


Inskriften lyder:

"Svena gjorde denna bro efter Övind, sin broder. Han dog västerut i Värings .."


Läs mer på Ekeby hembygsförening.