0g13

ÖG 13 - Konungsunds kyrka


Översättning hämtad från boken Östergötlands Runsskrifter, Erik Brate 1911-1918.


Översatt: "Sixten reste denna sten efter sin fader i-ud (Anund?)


Runstenen hittades liggande i stenfoten till Konungsunds kyrka på södra yttersidan, och redan Peringskjöldanger anger dess plats vara "Konungsundz Kyrkiemuur".


Stenen är rest bredvid ingången och står tillsammans med ög 14.


Ämne Stenen är i Granit och ca 1,70 meter hög, bredd 60 cm. Den övre delen är skadad och har funnits enligt äldre böcker.


Vägbeskrivning: Kör ut till Vikbolandet, kör väg 209 från Norrköping mot Ö Husby, sväng höger vid skylt till Konungsunds kyrka.