Ög43

Ingelsta


Karta

ÖG 43 - Ingelsta


Runristningen finns vid den numera rivna gården Ingelsta i Norrköping. Den är väl utmärk om man bara tar sig in i industriområdet.


Skyltningen vid ristningen är tydlig även om den är utsatt för viss skadegörelse.


Ristningen består som bilden visar av två rader med kortkvistrunor på en häll av granit. Intil ristningen finns även ett svärt och ett kors samt ett hjul ristat. Det som man kan notera är att ristningen innehåller den urnordiska d-runan.


Översättning:

Salse gjorde solen, Dag högg detta i hällen (bergknallen).


Lär mycket mer om ristningen här