U 779

U 779 - Svinnegarns kyrka

 

Runsten med inskrift från 1000-talet e.Kr.

 

"Järund reste dessa stenar eder jarl sin son. Gud hjälpe hans ande".

 

Runstenen har troligen ståt vid Brunna i Vårfru-kyrka sn, där det står en runsten med liknande inskrift.