U 133 Täby kyrka
Runsten Täby kyrka
Runsten Täby kyrka

U 133 - Täby kyrka

 

Runsten med inskrift från 1000-talet e. kr.

 

GUDLÖG lät (resa stenarna efter Holme)

sin son och efter sig själv

Han dog i Langbardland

 

Stenen har ursprungligen stått vid Fittja, men blivit sönderslagen och inmurad i kyrkans vapenhus. Stenens över del sitter i den västar yttermuren, dess nedre sel upp och nedvänd i den södra muren.

 

Läs mer på Runrikets hemsida.