sm 147

SM 147 - Västra Eds Ödekyrka

 

iar-eiR risti * stin þ... ...--r--- * stRalr * k(a)(r)- uniþik(r)

 

Jarger reste dena sten efter ... oniding

 

Runstene står rest till vänster om ingången till ödekyrkan. Mitt emot på andra sidan vägen finns Eds Kyrka och i den finns det några runstensfragment.

Västra Eds Ödekyrka

 

Karta Google Maps