sm 147

SM 147  - Västra Eds Ödekyrka


iar-eiR risti * stin þ... ...--r--- * stRalr * k(a)(r)- uniþik(r)


Jarger reste dena sten efter ... oniding


Runstene står rest till vänster om ingången till ödekyrkan. Mitt emot på andra sidan vägen finns Eds Kyrka och i den finns det några runstensfragment.

Västra Eds Ödekyrka


Karta Google Maps