sm 144 Gamleby

SM 144  - Gamleby Folkhögskoal


Runsten från slutet av 800-talet. Den står idag vid Gamleby folkhögskola och har tidigare stått vid ett vägskäl intill ett gravfält nära gården Gursen i Lofta socken. dEN ÄR 1,24 meter hög och har ristningar på tre sidor. Den är ristad med så kallade kortkvistrunnor. Det är den idag enda bevarade runstenen med denna ryntyp i Småland.


Enligt "Svenska runskrifter" har ristningen följande lyddelse:


"Sonen fick Kåte Vifridsson smiden Guda Skägge utförde (ristningen).