Skåne

Fosiestenen Malmö


Fosie by onmnämns första gången 1229. Omfattande arkeologiska utgrävningar inom byn har visat, att här fanns en mer permanent bebyggelse redan omkring år 1000. Här finns den enda kända runstenen i Malmöområdet, men stenen står inte på ursprunglig plats.


Runstenen är från sen vikingatid och har en enkel slinga av runor. På stenen kan man läsa:


Esbern reste denna sten efter sin faelle Dvaerg en velbyrdig Dreng.


Fosiestenen tillhör en grupp av runstenar där det fornnodiska ordet "Dreng" nämns. Dreng kan tolkas som en titel med nära relation till kungamakten. Denna titel kan också ha inneburit, att en Dreng förlänades ett landområde. Fosiestenen kan ha markerat en sådan förläning.


På Fosiestenen finns också det fornnordiska ordet "felagi". Detta kan närmast översättas med en form av sammanslutning. Det kan röra sig om ett gemensamt handelsutbyte eller en affärsverksamhet med rent ekonomisk inriktning.


Källs: Skylt vid runstenen.Tulltorpsstenen


"Klibbe och Åsa reste dessa (detta) kummel efter Ulf".


Läs mer om denna speciella runsten


"Tullstorpsstenen är fullständigt unik och är helt i paritet med nationalmonumentet och världsarvet Jellinge-stenarna i södra Jylland. De är båda från Harald Blåtands tid från 960-980-talen då Danmark enades och kristnades. Var stenen en gång upprestes i Tullstorp vet vi inte. Den återfanns i Tullstorps gamla kyrka i dess östra mur. År 1846 revs den medeltida kyrkan och stenen nergrävdes då i kyrkomuren med vänstra sidan i marken och med framsidan mot kyrkoherdens trädgård. På 1920-talet togs den ut ur muren och sattes upp på kyrkogården och här skapade man sedan en minneslund kring den. I samband med flyttningen sprack stenen. Stenen är imponerande i storlek med sina 204 cm i höjden och 138 cm på bredden. Tjockleken är som mest ca 50 cm. Den består av en grovkornig röd granit, vars ursprung är okänd. Förvånande är framsidans jämna yta och den höga kvalitén på stenarbetet". (Källa: www.skanskaakademien.se)

Sjörups kyrka


Runsten från 1000-talet.


"Saxe satte denna sten efter Åsbjörn, sin kamrat, Tokes son"


En liknande formulering finns på en runsten i Hällestads kyrka. Det är möjight att båda dessa stenar är resta efter män som deltagit i det sägenomspunna slaget vid Fyrisvallarna, som ska ha utkämpats på 980-talet. Slaget utkämpades mellan den svenska kungen Erik och hans styrkor och danska trupper anförda av kung Eriks brorson Styrbjörn den starke. Erik segrade och förvärvade därmed tilltalsnamnet segersäll. Runstenen stod ursprungligen vid en stenbro ca 200 meter nordost om Sjörups kyrka. I slutet av 1700-talet sprängdes stenen sönder för att användas som byggmaterial i en ny stenvalvsbro över Skivarpsån. Fyra fragment togs loss ur bron 1985, ett fragment kunde inte tas fram på grund av rasrisken och en del har inte återfunnits. Dessa båda fragment har ersatts med kopior i den restaurerade stenen, som 1996 åter flyttades till Sjörup.