sö 149

Runtuna kyrka

 

Karta

 

 

 

 

SÖ 149 - Runtuna Kyrka

 

Runstenen står utanför kyrkogårdsmuren vid ingången, bredvid sö 143.

 

Runstenen är ristad på sidor, Den har blivit delad vid något tillfälle men man har försökt att laga den.

 

Ristningen översatt enligt RAA skylt:

Anund och Gylla de läto göra bro efter Gunnar, sin son. Hjälpe Kristus hans ande. Öind gjorde bron.