Sö 302

SÖ 302 - Bergholm

 

Denna runsten står på gamla vägen mellan Salem och Södertälje i Salems socken-

 

Inristning

a:ustain • lit • raisa • stain • at • þurkirþi • sistur • sina • hilbiarn at • moþur • sina

 

Östen lät resa sten efter Torgärd, sin syster. Hallbjörn efter sin moder.

 

Runsten. Daterad till ca år 1070-1100. Ristad av Åsmund. Richard Dybeck hittade stenen 1865. Den är rest på samma plats som den hittades.

 

Bilden är inte den bästa, är fotad med en gamal iPhone 4.