Ög 222

ÖG 223  - Törnevalla kyrka


Översättning hämtad från boken Östergötlands Runsskrifter, Erik Brate 1911-1918.


Översatt: "/Tors/ten reste denna sten efter Tore, sin måg/svåger"


Hittad

Stenen hittades omtalas första gången liggande i kyrkans golv. P A Säve beskriver att en runsten var överbyggd av en läktare men men var åtkommlig och läsbar. Den tredje gången den beskrivs är den på sin nuvarande plats i Prästhagen ett hundratal meter väster om kyrkan.


Stenen är av gnejs. Höjd 1,78 m, största bredden upptill 1,30 m, vid foten 1,14 m. Slingans bredd är ca 15 cm.

Stenen är nedtill slipad, varför slingans början och slut är bortnötta.


Utrag ur Erik Brate´s bok

Inskriftens första namn har säkrligen varit [durs]tin; möjligen synes kolon, övre staven av  d, nedredelen av bistaven till u, nära hälften av staven rill r och en del av mellan strecket till s s; runorna tin äro delvis nötta, och övre staven av n saknas. Verbet är raistdi med staven på t utgående t. h. om bistavarnas föreningspunkt, där ojämnt, bär spår av  att vara hugget med flera mejselhugg. I dana och i mak har a särdeles lång bistav, som i sista a i dana sitter ovanligt högt.


Runorna har följande inskrift:

[:durs]tin : raistdi : stain : dana : iftiR : duri : mak : sin


Vägbeskrivning

Törnvalla ligger på gamla E:4 mellan Norrköping och Linköping. Runstenen står i en hage till vänster om kyrkan men syns även från vägen.