ög 1960_230

ÖG  - Törnevalla kyrka


Översättning hämtad från skylt vid kyrka.


Översatt: "..Alver/Ölver reste denna sten efter Dräng, Ögers son, sin gillebroder"


Hittad

Stenen står vid kyrkans södra tornvägg. Påträffades 1960 då man lade om trappan till torngången. Ristad omkring 1030.


Den mäktiga runstenen talar om att det fanns ett handelsgille i Törnvalla för omkring 1000 år sedan. Stenen som är är skadad på den övre delen har ett skepp inristat.


I närheten finns runstenarna Ög 222, finns i kyrkogårdsmuren på vägen upp mot denna runsten. Kan vara svår att upptäcka.


I hagen bredvid kyrkan står runsten Ög 223, väl synlig.