ög 1960_230

ÖG  - Törnevalla kyrka


Översättning hämtad från skylt vid kyrka.


Översatt: "..Alver/Ölver reste denna sten efter Dräng, Ögers son, sin gillebroder"


Hittad

Stenen står vid kyrkans södra tornvägg. Påträffades 1960 då man lade om trappan till torngången. Ristad omkring 1030, och stenen hittade man vid en omläggning av kyrktrappen under 1960-talet. 


Den mäktiga runstenen talar om att det fanns ett handelsgille i Törnvalla för omkring 1000 år sedan. Stenen som är är skadad på den övre delen har ett skepp inristat. Det lite speciella med inskriften är att det är en av fyra runstenar i Sverige där man nämner ordet gille. Två stenar står i Sigtuna och den fjärde står i Bjälbo i Östergötland. Precis som med Bjälbostenen tror man att gillet som omnämns på Törnevallastenen, är ett handelsgille och det med tanke på närheten till det medeltida handelscentrat i Linköping.

Dessa handelsgillen var oftast kristna sammanslutningar för handelsmän. I detta fall kan det ha rört sig om storbönder som också idkade handel. I gillen hjälptes man åt med handeln men också om någon fick problem eller behövde skydd. Att gillet i Törnevalla var kristet, tyder skeppets master på. Masterna är avbildade så att de liknar kristna kors.


I närheten finns runstenarna Ög 222, finns i kyrkogårdsmuren på vägen upp mot denna runsten. Kan vara svår att upptäcka. I hagen bredvid kyrkan står runsten Ög 223, väl synlig.


På andra sida vägen vid Reva gård står en Ög 221