Og96

Karleby

 

"Torsten reste denna sten efter Ömund, sin broderson"

 

ÖG 96 - Karleby

 

"Torsten reste denna sten efter Ömund, sin broderson"

Daterad till ca 980-1015

 

Runsten är av röd granit och med sian 240 cm ganska reslig. Den stror inne på en tomt vid vägen. När man jämför med äldre handritade bilder av den så saknas en del av ristninge i mitten av stenen. Jämför med

 

Ur Erik Brate, Östergötlands Runskrifter 1911-1918.

"Broocman anger stenens plats vara Karleby gärde. C F Nordenskjöld meddelar, att stenen, som länge ansetts försvunnen, blivit upptäckt, liggande med runsidan uppåt, såsom tröskelsten framför en gammal lantbrukares Sybom tillhörig stuga i Karleby.

Vid mitt besök 1894 fann jag stenen liggande på södra sidan i trädgården, och den restes hösten 1894 på samma ställe med inskriftsidan vänd åt den väg, som löper längs trädgårdens södra sida, 60 steg öster om den allmänna vägen förbi Karleby.

Stenens längd före resningen var 2,96 m, höjden är efter densamma 2,28 m, bredden vid slingans slut nedtill är 1 m. Slingans bredd är 10-12 cm. Ämnet är rödaktig granit"