og8
Runsten Kälvesten

Kälvestenen


Bilder RAA


ÖG 8 - Kälvesten


Text och översättning från Riksantikvarieämbetet:


"Stygg(?) gjorde denna kummel (minnesmärke) efter Öjvind, sin son. Han föll österut med Ejvisl Viking ristade och Grimulv"


I Kälvesten-stenens inskrift får vi det äldsta runbelägget på att en vikingafärd i österled. Öjvind är den första säkert kända vikingahövding, som drog på handels- och krigsfärd till fjäran länder. Han skulle komma att följas av många andra. Inskriften är ristad med sk kortkvistrunor. Samma typ av runrad har använts på den berämda Rökstenen.


Daterad till 980 - 1015..