Heda kyrka
Runsten Heda kyrka
Runsten Heda kyrka

ÖG 131 - Heda kyrka

 

Översättning hämtad från Riksantikvarieämbetet.

 

Översatt: "Torger reste detta minnesmärke efter Anund kamp ("mustasch"), sin fader".

 

þurkiR : resþi : kuml : þisi : eftiR : onut : konb : faþur : sin :

 

Stenen, som tidigare stod på kyrkogården, fick sin nuvaande placering vid mitten av 1800-talet.

Runstenen är inmurad i den Östra väggen på Kyrkan, tillsammans med en runstenen ög 132.

 

 

ÖG 132 - Heda kyrka

 

Översättning hämtad från boken Runstenar i västra Östergötland, Conny L A Petersson.

 

Översatt: "Holmsten reste denna sten, gjorde en bro till minne av Myr, sin fader som bodde i Jättestad"

 

Runstenen är inmurad i den Östra väggen på Kyrkan, tillsammans med en runstenen ög 131.