0g13

Konungsunds kyrka

 

 

 

ÖG 13 - Konungsunds kyrka

 

Översättning hämtad från boken Östergötlands Runsskrifter, Erik Brate 1911-1918.

 

Översatt: "Sixten reste denna sten efter sin fader i-ud (Anund?)

 

Runstenen hittades liggande i stenfoten till Konungsunds kyrka på södra yttersidan, och redan Peringskjöldanger anger dess plats vara "Konungsundz Kyrkiemuur".

 

Stenen är rest bredvid ingången och står tillsammans med ög 14.

 

Ämne Stenen är i Granit och ca 1,70 meter hög, bredd 60 cm. Den övre delen är skadad och har funnits enligt äldre böcker.

 

Vägbeskrivning: Kör ut till Vikbolandet, kör väg 209 från Norrköping mot Ö Husby, sväng höger vid skylt till Konungsunds kyrka.