Fosiestenen Malmö

Fosiestenen Malmö

 

Fosie by onmnämns första gången 1229. Omfattande arkeologiska utgrävningar inom byn har visat, att här fanns en mer permanent bebyggelse redan omkring år 1000. Här finns den enda kända runstenen i Malmöområdet, men stenen står inte på ursprunglig plats.

 

Runstenen är från sen vikingatid och har en enkel slinga av runor. På stenen kan man läsa:

 

Esbern reste denna sten efter sin faelle Dvaerg en velbyrdig Dreng.

 

Fosiestenen tillhör en grupp av runstenar där det fornnodiska ordet "Dreng" nämns. Dreng kan tolkas som en titel med nära relation till kungamakten. Denna titel kan också ha inneburit, att en Dreng förlänades ett landområde. Fosiestenen kan ha markerat en sådan förläning.

 

På Fosiestenen finns också det fornnordiska ordet "felagi". Detta kan närmast översättas med en form av sammanslutning. Det kan röra sig om ett gemensamt handelsutbyte eller en affärsverksamhet med rent ekonomisk inriktning.

 

Källs: Skylt vid runstenen.