Home

Den gamla sidan

Här är en länk till den gamla sidan med

Runstenar i Östergötland.

Riksantikvarieämbetets sida om runskrift.

Riksantikvarieämetets sida om hur man läser runor.

Riksantikvarieämbetets sida om nya fynd.